Více času na podstatné

Výbor pro posuzování rizik vyslovil souhlas s harmonizovanou klasifikací a označováním CMR u tří látek

05.02.2010 09:47

ECHA ve své zprávě informovala vydání souhlasného stanoviska Výboru pro posuzování rizik (RAC) s harmonizovanou klasifikací a označováním u tří látek, které budou označovány jako karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci. Jedná se o následující látky: Indium phosphide (látka využívaná jako polovodič), Di-tert-butyl peroxide – DTBP (látka používaná při polymerních reakcích), Trixylyl phosphate (využití jako ohnivzdorné hydraulické kapaliny v energetickém průmyslu).

Celá zpráva: https://echa.europa.eu/doc/press/na_10_02_rac_20100128.pdf

Zdroj: ECHA