Více času na podstatné

Co je zkratka EIA? čeho se týká?

14.10.2009 10:55

Zkratka EIA znamená posuzování vlivu na životní prostředí zákon č. 100/2001 Sb. Posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen proces EIA) v České republice upraveno zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, který nahradil původní zákon č. 244/1992 Sb. Celý článek ZDE