Více času na podstatné

Štítek: EIA

Senát schválil "Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a dále novelu zákona o právu na informace o ŽP i zákon o ochraně přírody a krajiny

Jáké záměry spadají pod EIA (posuzování vlivu na životní prostředí)

Prezident vetoval zákon o posuzování vlivů na životní prostředí

Prezident vetoval zákon o posuzování vlivů na životní prostředí

Celoživotní vzdělávání EIA/SEA - prezentace

Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí byla přijata

Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí byla přijata

Půlroční bilance a program ministrů životního prostředí

Audio ze semináře: Zákon o vodách v souvislosti s posuzováním vlivů na životní prostředí