Více času na podstatné

Co znamená parametr TOC, jak se stanovuje a jakou má návaznost na parametr CHSK?“.

23.03.2010 10:11

„Co znamená parametr TOC, jak se stanovuje a jakou má návaznost na parametr CHSK?“.

 

TOC je zkrácené označení pro celkový organický uhlík (TOCTotal Organic Carbon), který je uveden mezi sledovanými skupinami látek v IRZ (pod číslem 76 dle přílohy II Nařízení č. 166/2006/ES). TOC je parametr uváděný u vod, který ukazuje množství organických látek přítomných v daném vzorku. Do skupiny TOC je možné zařadit obrovskou škálu látek. Tento parametr je udáván v miligramech uhlíku na jeden litr vody. Stanovení TOC nejlépe vystihuje sumární koncentraci organických látek.

Ohlašovací práh pro celkový organický uhlík je stanoven na 50 000 kg/rok v únicích do vody a v přenosech odpadních vod.

K parametru „TOC“ lze bližší informace najít na stránkách IRZ – https://www.ir­z.cz/reposito­ry/latky/celko­vy_organicky_uh­lik.pdf.

Metody stanovení TOC jsou k dispozici rovněž na stránkách IRZ – https://www.ir­z.cz/dokumenty­/irz/metody_me­reni/voda/cel­kovy_organicky­_uhlk_TOC_a_che­micka_spotreba­_kyslku.pdf.

Chemická spotřeba kyslíku (COD – Chemical Oxygen Demand) vystihuje organické látky v jejich kyslíkových ekvivalentech, což má svůj význam při biologickém čištění odpadních vod a při samočištění v tocích, tedy u biologických procesů spotřebovávajících kyslík. COD je ekvivalent CHSK.

Pokud není TOC přímo stanovován, pak lze v určitém zjednodušení využít poměr TOC = COD/3.

 

Zdroj: IRZ