Více času na podstatné

Cyklus seminářů k ISPOP a IRZ, neváhejte!

09.12.2011 08:20

Upozornění: program semináře "ISPOP a ovzduší (17.2.2012, Praha)" bude obohacen o informace k aktuálně novelizovanému zákonu o ovzduší (zák. č. 86/2002 Sb.)! Nenechte si tak ujít možnost získání podrobnějších informací k novelizovanému zákonu. Více informací o novelizaci - zde.

Rok 2012 sebou přináší změny ve způsobu ohlašování údajů z oblasti životního prostředí! V minulosti se ohlašovací povinnost, prostřednictvím ISPOP, týkala pouze vybraných provozovatelů a vybraných složek životního prostředí. Nově bude nutné veškeré údaje za oblast odpadů, obalů, vod a IRZ hlásit pouze elektronicky prostřednictvím Integrovaného systému plněné ohlašovacích povinností (ISPOP). Připravený cyklus seminářů k ISPOP a IRZ vás komplexně provede touto problematikou od výčtu povinností vyplývajících z legislativy, přes ukázky založení účtu v ISPOP, až po ukázku vyplnění formulářů.

 

ISPOP byl zřízen zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování (IRZ) životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. ISPOP umožňuje zapracování a příjem vybraných hlášení (ohlašovacích povinností) z oblasti životního prostředí v elektronické podobě a jejich další distribuci příslušným institucím veřejné správy. V roce 2012 budou dotčení provozovatelé podávat hlášení dle složkových zákonů (odpady, ovzduší, voda, atd.) pouze prostřednictvím ISPOP.  Tento elektronický způsob ohlašování nahrazuje podávání hlášení v listinné podobě na příslušný úřad (zákon č. 25/2008 Sb.). Pro splnění ohlašovací povinnosti je nutná registrace (vytvoření si účtu) v systému ISPOP, praktické ukázky a doporučující postupy budou předmětem připravovaných seminářů.

 

IRZ – integrovaný registr znečištění je veřejně přístupný informační systém emisí a přenosů znečišťujících látek. IRZ byl zřízen zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Do IRZ se ohlašují úniky a přenosy znečišťujících látek a přenosy odpadů, úniky znečišťujících látek při překročení jejich prahových hodnot, přenosy znečišťujících látek, při překročení jejich prahových hodnot, v odpadech mimo provozovnu, které vznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení. Jaké látky se do IRZ ohlašují? Kdo ohlašuje do IRZ? Na tyto a další otázky získáte odpověď na připravovaných seminářích.

 

Termíny hlášení pro rok 2012 (dle agend):

 

Odpady a obaly: do 15.2.

Voda: do 15.2. a 15.10.

Ovzduší: do 31.3.

IRZ:  do 31.3.2012

 

Termíny a zaměření seminářů:

 

Termín konání

Zaměření semináře

Časový rámec

Lektor

Kód semináře

1. 2. 2012

ISPOP a odpady

9 hod. – 13 hod.

prezence od 8.30 hod.

Ing. Monika Čiperová

01-2012

17. 2. 2012

ISPOP a ovzduší*

Ing. Zdeněk Krayzel

03-2012

2. 3. 2012

ISPOP a IRZ

Ing. Monika Čiperová

04-2012

* Program semináře bude obohace o aktuální informace k novelizovanému zákonu o ovzduší (zák. č.86/2002 Sb.).

 

Obsah seminářů:

 

  • Aktuální stav a vývoj legislativy – zákon č. 25/2008 Sb.;
  • Aktuální stav a vývoj předmětné složkové legislativy / výklad problematiky IRZ;
  • ISPOP po velké technologické odstávce (novinky);
  • Registrace (vytvoření účtu) do systému ISPOP;
  • Problematika tzv. zmocněnců a zmocnitelů;
  • Praktická ukázka ISPOP a vyplnění formuláře pro předmětnou agendu;
  • Diskuze a ukončení semináře.

 

Pořadatel semináře:

CEMC – České ekologické manažerské centrum               

Jevanská 12, 100 31 Praha 10, tel.: 274 784 417, fax.: 274 775 869,

https://www.cemc.cz, cemc@cemc.cz

IČO: 45249741, DIČ: CZ45249741

                                                                                                                     

Místo konání:

PRAHA (Hotel PRAMEN, Za Černým mostem 362/3, 198 00 Praha 9)

Pozn.: v případě většího zájmu o seminář bude místo konání změněno, o této skutečnosti Vás budeme zavčas informovat!

 

Výše vložného:

Vložné za seminář je stanoveno na 1.250 Kč bez 20% DPH.

UPOZORŇUJEME, že členové CEMC a majitelé Věrnostních karet Třetí Ruka (platí pouze pro karty Edukativní a Byznys), mají sníženo vložné o 15%!!! Věrnostní karty do 24. prosince 2012 si můžete pořídit s 50% slevou! více ZDE

 

Závazná přihláška a pozvánka ke stažení ZDE