Více času na podstatné

Další jednání o osudu novely zákona EIA se očekávají na konci listopadu

07.10.2014 20:00

AKTUALIZOVÁNO Sněmovní výbor pro životní prostředí přerušil projednávání vládní novely zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, takzvaném procesu EIA, stejně jako o den dříve hospodářský výbor. Sněmovní výbor pro veřejnou správu také včera přerušil projednávání vládní novely zákona. Tak jako v něm i zde měli někteří poslanci připomínky mimo jiné k nastavení limitů, při kterých se EIA uplatňuje. Další jednání se přesunulo na konec listopadu. Norma by přitom měla vstoupit platnost už 1. ledna příštího roku. 

Jednat o novele bude i výbor pro evropské záležitosti a veřejnou správu a regionální rozvoj (termíny viz níže). Do druhého čtení ve Sněmovně by se podle odhadů mohla dostat až v prosinci. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO)  připustil, že termín je ambiciózní. I tak ale stále věří, že se přijme do konce roku. Pokud by se tak nestalo, hrozily by problémy s čerpáním všech evropských fondů ve výši 100 miliard korun u projektů, které souvisejí s EIA, zejména dopravních staveb. I když je podle něj podepsána smlouva s EU, tak zahájení čerpání se váže na splnění podmínek. Týkalo by se to všech operačních programů.

Podle poslance Michala Kučery (TOP 09) by se mělo zvážit, jak budou nastaveny limity, v ČR jsou podle něj tvrdší než v jiných zemích. Limity jsou v podstatě kritéria či ukazatele, při jejichž překročení je nutné provést posouzení vlivu na životní prostředí, nebo zjišťovací řízení. Podle Brabce má novela naplnit evropskou směrnici, limity by v této fázi řešit neměla. Poslanec Petr Kudela (KDU-ČSL)  také doporučil upravit počet osob v petici s ohledem na procento počtu obyvatel obce, jíž se EIA týká.

Zástupce Hospodářské komory ČR Pavel Mrázek na výboru uvedl, že je nutné přehodnotit výši limitů. Tvrdí, že pokud budou přísné, došlo by údajně k úplnému zastavení povolování nových staveb nebo výpadku několika miliard v příjmech stavebního průmyslu. V rámci skončeného mezirezortního připomínkového řízení nicméně požadavek na úpravu limitů vznesen zřejmě nebyl. Proti úpravám, které EIA přinese do stavebního zákona, se na začátku června postavili stavbaři. Na poslední chvíli má k normě připomínky mnoho zájmových skupin.

Sněmovní výbor pro veřejnou správu také včera přerušil projednávání vládní novely zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  Poslanci v debatě vesměs tvrdili, že norma ztíží a prodlouží povolování staveb a jde nad rámec požadavků Evropské komise. Předloha podle zpravodaje Jiřího Petrů bude mít mimo jiné záporné dopady na stavebnictví, naroste administrativa a zvýší se korupční rizika. Podobně mluvil taky Petr Bendl, podle kterého získají různá občanská sdružení širší možnosti blokování povolovací řízení a nátlaku na investory. Zástupci Hospodářské komory představili pozměňovací návrh, který by u některých staveb zvýšil zastavěné plochy, od nichž by bylo posouzení jejich vlivů na životní prostředí nutné. Evropská komise by proti tomu podle nich nemohla protestovat, protože nastavení těchto hodnot je v pravomoci jednotlivých členských států.

 

Pozměňovací návrhy přijímá VŽP do 22. října 2014 a jednání výboru pro životní prostředí se plánuje na 26. listopadu 2014.

 

Cílem "malé" novely zákona o posuzování vlivů na životní prostředí je urychleně zajistit kompatibilitu české právní úpravy posuzování vlivů na životní prostředí se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí, (tzv. EIA směrnice). Evropská komise má k české právní úpravě v oblasti EIA dlouhodobé výtky, především v oblasti účasti veřejnosti v řízeních navazujících na proces EIA, tedy v územním a stavebním řízení, a dále v oblasti účinného přístupu veřejnosti k soudům. V návrhu novely zákona jsou zapracována řešení těchto výtek.

Mezi hlavní novinky patří rozšíření účasti veřejnosti v procesu povolování záměrů a tzv. coherence stamp, který v navazujících řízeních (územním a stavebním) potvrdí, že nedošlo v průběhu řízení k tak závažným změnám projektu, které by měly významný negativní vliv na životní prostředí. Nově se stanovisko EIA stává závazné i pro další povolovací orgány a účastníci řízení mají možnost se odvolat i proti negativnímu závěru zjišťovacího řízení. Žalobu bude možné podat i bez předchozí účasti v procesu EIA. Po jednání vlády na záčátku září ministr životního prostředí Richard Brabec uvedl, že Ministerstvo pro místní rozvoj intenzivně připravuje zásadní novelu stavebního zákona. Novela by měla vytvořit tzv. jednotné povolovací řízení, tedy spojí se proces EIA (a další procesy) s územním a stavebním řízení do jednoho, účinnost se předpokládá 1. ledna 2016.

 

Po projednání Legislativní rada vlády (28.8.2014) byla "malá" novela zákona EIA upravena zejména následujícím způsobem:

 

A) závěr zjišťovací řízení (ZZŘ)

  • tzv. pozitivní ZZŘ (je nutné provést proces EIA) bude vydáván ve formě usnesení - dosud pouze vyjádření  
  • po dobu soudního přezkumu tzv. negativního ZZŘ (proces EIA se nepovede) nelze vydat povolení k záměru

B) coherence stamp (CS) = ověřovací závazné stanovisko, zda (ne)došlo ke změnám záměru mezi procesem EIA a vydáním povolení

  • krom stavebního řízení bude CS vydáván vždy i pro územní řízení - dosud CS obligatorní pouze pro stavební řízení a změnu stavby před dokončením
  • pokud ke změnám záměru nedošlo a orgán EIA coherence stamp nevydá, vždy tuto skutečnost sdělí úřadu, který vede povolovací řízení - dosud dle novely nebylo nutné sdělení vydávat

C) účast dotčené veřejnosti v povolovacích řízeních

  • 30 denní lhůta pro přihlášení dotčené veřejnosti k účastenství v povolovacích řízeních - dosud 15 denní lhůta

D) přístup k soudní ochraně

  • dotčená veřejnost bude oprávněna podat žalobu k ochraně veřejného zájmu - dosud novela počítala s vytvořením možnosti práva dotčené veřejnosti na příznivé životní prostředí

Přehled termínů projednání EIA ve výborech PSP ČR:

  • Výbor pro evropské záležitosti - 8. října 2014
  • Hospodářský výbor - 1. října 2014 (přerušeno)
  • Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj - 7. října 2014 (přerušeno)
  • Výbor pro životní prostředí - 2. října 2014 (přerušeno)

 

Čtěte také:

EIA: Je česká legislativa přísnější než evropská směrnice? (6.10.2014)

 

Zdroje: Tretiruka.cz, PSP ČR, ČTK, MŽP