Více času na podstatné

Data ohlášená do E-PRTR jsou k dispozici na webových stránkách EEA

12.11.2011 06:16

Data ohlášená a zveřejněná na webových stránkách E-PRTR jsou volně ke stažení na stránkách Evropské agentury pro životní prostředí (EEA). Soubory zahrnují i aktualizovaná data ohlášená v září za ohlašovací rok 2009 za Českou republiku. Zdrojem dat je tuzemský integrovaný registr znečišťování životního prostředí.

K dispozici jsou databázové soubory ve formátu *.mdb či *.csv. Stáhnout lze rovněž vrstvu pro Google Earth, která zobrazuje polohu a další základní informace o jednotlivých provozovnách, které ohlásily své údaje o znečišťování životního prostředí do E-PRTR. Pod níže uvedenými odkazy lze stáhnout i další soubory vztahující se k E-PRTR (agregované výstupy, informační dokumenty, atd.).

Výše zmíněné soubory lze stáhnout zde a zde.

 

Zdroj: IRZ