Více času na podstatné

Štítek: IRZ

Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek vstoupil v platnost

Příručka pro ohlašování do IRZ za rok 2009

Aktualizovaná data IRZ na Národním geoportálu INSPIRE

Kovohutě v Čelákovicích byly pokutovány za neplatná povolení

Odpady z údržby zařízení a plnění ohlašovací povinnosti do IRZ

Povinnost ohlašovat infekční odpad vznikající v nemocnicích do IRZ za ohlašovací rok 2009

Hlášení do IRZ: infekční odpady, odpady z údržby, azbest, čerpací stanice, havárie, domov důchodců

Odpad s obsahem azbestu vzniklý při výměně střechy a ohlašování do IRZ