Více času na podstatné

Deklarovali jste správně velikost vaší společnosti?

05.02.2020 16:56

ECHA brzy ověří velikost podniků MSP, které registrovaly látky podle nařízení REACH a využívaly snížené poplatky. Zkontrolujte, zda jste správně uvedli velikost svého podniku a nahráli dokumenty do systému REACH-IT.

Pokud jste své látky v letech 2016 – 2018 registrovali jako mikropodnik nebo malý a střední podnik (MSP), měli byste zkontrolovat, zda jste v době registrace nebo její aktualizace uvedli správně velikost podniku a zda jsou v systému REACH-IT nahrané požadované doklady o velikosti podniku.

Pokud se ukáže, že uvedená velikost podniku není správná, měla by o tom být ECHA informována do 11. února 2020 prostřednictvím e-mailu  sme-verification@echa.europa.eu a vaše informace by měly být aktualizovány v nástroji REACH-IT.

Deklarací a opravou velikosti ještě před tím, než ECHA zahájí kontrolu ověřením, budete moci využít úplného zproštění správního poplatku a zaplatit pouze částku zbývající do plné výše správného poplatku.

Pokud později během ověřování ECHA zjistí, že uvedená velikost není správná, budete muset zaplatit zůstatek správného poplatku a správní poplatek až do výše 19 900 EUR.

Postup k určení a deklarování správné velikosti společnosti je k dispozici na webových stránkách agentury ECHA.

Je rovněž důležité pravidelně kontrolovat, zda vaše účty v REACH-IT neobsahují zprávy a úkoly od ECHA, aktualizovat vaše kontaktní údaje a reagovat na požadavky ECHA.

 

Další informace:

 
 
Zdroj: MPO