Více času na podstatné

Díky změně klimatu musí někteří vinaři měnit odrůdu nebo dokonce přemístit svou produkci

14.05.2013 11:22

S tím, jak se Evropa otepluje, musí vinaři v některých oblastech měnit odrůdu pěstovaného vína nebo dokonce přemístit svoji produkci do klimaticky vhodnějších regionů. Jedná se o jeden z příkladů adaptace ekonomiky a společnosti na změnu klimatu, kterou rozebírá a hodnotí ve své nové zprávě Evropská agentura pro životní prostředí (EEA).

Zpráva konstatuje, že ze 32 členských zemí EEA má v současné době zhruba polovina států přijaté konkrétní plány adaptací. Některé státy již adaptační opatření začaly realizovat, celkově je však postup jejich realizace teprve na počátku. Adaptační opatření lze rozdělit na tzv. šedé, kam patří inženýrské a technologické projekty (např. zajištění nového zdroje pitné vody), zelené, ekosystémové projekty, a tzv. „měkká“ opatření, která mají za cíl měnit chování lidí a tím například snížit spotřebu vody v domácnostech. Za nejefektivnější je považována kombinace těchto přístupů.

Diskutovaná zpráva byla prezentována na konferenci k Evropské strategii pro adaptaci změny klimatu, jejímž cílem je podporovat a koordinovat přijímání adaptačních politik v členských zemích EU.

Plné znění aktuality v angličtině je k dispozici zde.

 

Zdroj: CENIA