Více času na podstatné

Štítek: změna klimatu

Jak zranitelné je Vaše město vůči dopadům změny klimatu?

EEA: Klimatická změna, její dopady a zranitelnost v Evropě

Díky změně klimatu musí někteří vinaři měnit odrůdu nebo dokonce přemístit svou produkci

Vědci zkoumají dopady budoucího klimatu i na kvalitu produkce sladu

EEA vydala zprávu o trendech a prognozách Evropa 2013

EurActiv: Nová klimatická dohoda závisí podle experta i na připravenosti EU

MZe: Informace o 19. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a 9. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu

EU usiluje o vyvážený postup k dosažení pokroku v oblasti klimatu na konferenci ve Varšavě

ČRo: Lídři EU chtějí bojovat se změnami klimatu mnohem důrazněji než Česko