Více času na podstatné

Dotace na obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníků a výstavbu vodních nádrží

11.01.2011 07:44

Cílem programu 129 130 – „Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavba vodních nádrží“ je posílit protipovodňovou funkci rybníků a zvýšit jejich bezpečnost. Doba trvání programu 129 130 podle schválené dokumentace je po dobu 2007 – 2012.

Dotaci lze získat na:

- prevence před povodněmi

- odstraňování povodňových škod

- obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem

- zvyšování funkčnosti vodních děl

- podporu zemědělských vodních toků

- ostatní opatření ve vodním hospodářství

 

Kdo může o podporu žádat? Jaké jsou další specifikace? Kde naleznu patřičné dokumenty? odpovědi naleznete ZDE