Více času na podstatné

Dozorová činnost ČIŽP v oblasti integrovaného registru znečišťování za 1. čtvrtletí roku 2010

15.06.2010 08:29

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) vydala přehled dozorové činnosti v oblasti integrovaných agend za 1. čtvrtletí roku 2010 zahrnující mj. údaje o kontrole vedení evidence a plnění ohlašovací povinnosti do integrovaného registru znečišťování (dále jen IRZ) a o výšce pokut za nedodržení ohlašovacích povinností do IRZ.

ČIŽP dle § 8 písm. a) zákona č. 25/2008 Sb. kontroluje plnění ohlašovací povinnosti do integrovaného registru znečišťování a vedení evidence údajů nezbytných k ohlašování do integrovaného registru znečišťování. Podle § 8 písm. b) uvedeného zákona rozhoduje o správních deliktech. Dle zákona č. 25/2008 Sb., je možno udělit pokutu za neplnění ohlašovacích povinností do IRZ až do výše 500 tisíc korun.

V 1. čtvrtletí roku 2010 bylo v rámci kontrol integrovaného povolení (IP) provedeno celkem 79 kontrol plnění povinností dle zákona č. 25/2008 Sb.. Kontroly vedení evidence a případného ohlášení do IRZ byly provedeny na 104 provozovnách. Samostatných kontrol IRZ bylo 7 a 6 kontrol bylo korespondenčních formou porovnání s provozní evidencí zdrojů znečišťování ovzduší REZZO, případně zjištěním korespondenční formou. Celková částka uložených pokut v právní moci za nedodržení ohlašovacích povinností IRZ činila 301 tis. Kč.

Ucelený přehled o dozorové činnosti ČIŽP v oblasti integrovaných agend za 1. čtvrtletí roku 2010 naleznete zde.

V roce 2009 byla ČIŽP provedena kontrola IRZ na 428 provozovnách. Z toho IRZ kontrol v rámci kontrol plnění podmínek IP bylo 211. Samostatných kontrol IRZ bylo 76 a 141 kontrol bylo formou porovnání s provozní evidencí zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO), případně zjištěním korespondenční formou. Celková částka uložených pokut v právní moci, za nedodržení ohlašovacích povinností IRZ činila 494 000 Kč. Více informací naleznete ve Výroční zprávě ČIŽP, která je k dispozici zde (Výroční zpráva ČIŽP za rok 2009).

 

Zdroj: IRZ