Více času na podstatné

Důležité body dnešního zasedání vlády

25.08.2010 07:45

bod č.9. Návrh Národního akčního plánu České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů energie
č.j. 789/10 - bod 16 schůze vlády 11.8.2010
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

 

bod. č. 10. Rozšířené teze rozvoje odpadového hospodářství v ČR
č.j. 856/10
Předkládá: ministr životního prostředí

více ZDE