Více času na podstatné

Štítek: akční plán OZE

Důležité body dnešního zasedání vlády

Vláda dnes projedná "Návrh Národního akčního plánu České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů energie"

Návrh Národního akčního plánu České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů energie