Více času na podstatné

ECHA během rozhodování o hodnocení dokumentace nebere v úvahu její aktualizace

29.11.2019 10:51

Jakmile ECHA žadatelům o registraci zašle návrh rozhodnutí, nebere během rozhodování o hodnocení dokumentace v úvahu aktualizace. Žadatelé o registraci musí své registrační dokumentace aktualizovat průběžně.

Podle nařízení REACH musí žadatelé o registraci zajistit, aby látky používané a uváděné na trh neměly nepříznivý vliv na lidské zdraví a životní prostředí. Registranti jsou proto povinni předložit registrační dokumentace, které splňují požadavky na informace podle nařízení REACH a musí své dokumentace průběžně aktualizovat o nejnovější informace, které mají být zohledněny na trhu.

ECHA při hodnocení dokumentace vezme v úvahu pouze aktualizace předložené před vydáním návrhu rozhodnutí. Pokud se objeví nové informace, musí žadatelé o registraci předložit k návrhu rozhodnutí své komentáře. Agentura vezme v úvahu informace uvedené v komentářích a rozhodnutí může odpovídajícím způsobem změnit.

ECHA poté, co zašle návrh rozhodnutí k vyjádření registrantům, nebere v úvahu nové informace o tonáži, použití a expozici. Registrační dokumentace musí splňovat požadavky na informace podle nařízení REACH pro registrované tonážní pásmo a použití v době zahájení hodnocení dokumentace. Pokud tedy žadatelé o registraci např. sníží tonážní pásmo nebo vyřadí některá použití ze své registrační dokumentace, tyto skutečnosti už nebudou vzaty do úvahy pro rozhodnutí ECHA.

Internetové stránky ECHA poskytují žadatelům o registraci informace o tom, jak zlepšit své dokumentace: doporučení, praktický průvodce a otázky a odpovědi, které byly aktualizovány a nyní odrážejí některé body uvedené v nedávném rozhodnutí odvolacího senátu.

 

 

Zdroj: MPO