Více času na podstatné

ECHA spustila novou sekci ke sdílení dat

24.05.2010 12:16

Jelikož sdílení dat, v rámci přípravy registrační dokumentace, tvoří významný pilíř REACH, rozhodla se ECHA připravit na svých stránkách speciální sekci k této problematice. Nové stránky popisují celý proces sdílení dat, ale také se zaměřují na nejčastější problémy, které v rámci sdílení dat mohou vyvstat. V těchto případech jsou uváděny praktické pokyny jak nejlépe postupovat v rámci jejich řešení. Tato aktivita úzce souvisí s prozatímním neuspokojivým stavem zejména v rámci prvního termínu registrací, kdy počet vytvořených SIEF neodpovídá počtu proklamovaných registrací. Samotné sdílení dat je v rámci REACH pouze na jednotlivých registrantech, přesto se ECHA rozhodla informačně tento proces podpořit. Nakonec uvedeme, že sdílení dat by mělo vést ke snížení počtu provedených testů na obratlovcích.

Zdroj: ECHA (Celá zpráva)