Více času na podstatné

Štítek: ECHA

Výzva ECHA k předložení dostupných údajů, aby nedocházelo k zbytečným zkouškám na zvířatech

Výbor pro posuzování rizik vyslovil souhlas s harmonizovanou klasifikací a označováním CMR u tří látek

ECHA pořádá dva semináře pro žadatele o povolení

ECHA pořádá dva semináře pro žadatele o povolení