Více času na podstatné

ECHA vydala 4. doporučení pro zařazení dalších 10 látek z Kadidátského seznamu do přílohy XIV REACH

22.01.2013 08:27

Látky byly vybrány z Kandidátského seznamu jako prioritní k zařazení do přílohy XIV nařízení REACH na základě svých nebezpečných vlastností, používaného objemu a použití v aplikacích, kde může docházet k potenciální expozici pracovníků. Při přípravě doporučení vzala ECHA v úvahu připomínky, které obdržela v rámci veřejné konzultace. Více ZDE.