Více času na podstatné

EEA vydala zprávu o trendech a prognozách Evropa 2013

11.10.2013 12:13

Do roku 2012 dokázala EU snížít své emise skleníkových plynů o 18 % v porovnání s rokem 1990. S osmiletým předstihem se tak přiblížila splnění cíle zredukovat emise o 20 % do roku 2020. Evropská agentura pro životní prostředí vydala publikaci Trends and projections in Europe 2013 – Tracking progress towards Europe's climate and energy targets until 2020.

Mezi doporučeními agentury EEA mimo jiné stojí, že budoucí cíl pro snižování emisí musí odpovídat velikosti výzvy, které čelíme. Odvolává se přitom na novou hodnotící zprávu Mezivládního panelu pro změnu klimatu. EEA také pozitivně hodnotí roli obnovitelných zdrojů energie a úspor při snižování emisí skleníkových plynů.

 

 

Další informace na stránkách EEA - ZDE

 

Dokumenty ke stažení:

 

Související čláhek (EurActiv)

Jednotlivé členské země prozatím různě pokročily v plnění klimaticko-energetických cílů EU do roku 2020. Šest zemí bude mít pravděpodobně problém s cílem pro podíl obnovitelných zdrojů v energetice, šest zemí pak s plněním emisního cíle. Pozadu je však většina států především s plněním cíle pro energetickou účinnost. Do roku 2020 jej pravděpodobně splní jen čtyři země. Více ZDE

 

Mohlo by Vás zajímat:

Use of climate-forcing F-gases underlines need for innovation

 

 

 

Zdroj: zmenaklimatu.cz, EEA