Více času na podstatné

Eko-energie a CzechInvest

10.02.2010 06:45

V rámci OPPI existuje 15 dotacním programu, které jsou ruzne tematicky zamereny. Jedním z programu podporující podnikatele pri snižování energetické nárocnosti výroby a spotreby primárním energetických zdroju a naopak zvyšování využití obnovitelných a druhotných zdroju, je práve program EKO-ENERGIE. Více...