Více času na podstatné

Ekologické a ekonomické aspekty výstavby (rekonstrukce) čistírny odpadních vod v Praze

13.06.2011 13:53

LIBERÁLNÍ INSTITUT

si Vás dovoluje pozvat na seminář na téma


Ekologické a ekonomické aspekty výstavby (rekonstrukce)

 čistírny odpadních vod v Praze


Seminář se uskuteční ve čtvrtek 23. června 2011 v 17.30 hodin,
v Konferenčním sále Liberálního institutu, Spálená 51, Praha 1 (v přízemí budovy).

***

Vystoupí

 

Tomáš Chalupa

 ministr,

Ministerstvo životního prostředí ČR

 

Miroslav Kos

generální ředitel,

Hydroprojekt, a. s.

 

Jaroslav Pollert

vedoucí Katedry zdravotního a ekologického inženýrství,

ČVUT

 

Moderuje

 

Miroslav Ševčík

děkan, Národohospodářská fakulta VŠE

a ředitel Liberálního institutu


***

Diskuse

***

Občerstvení

***

Vzhledem k omezené kapacitě sálu Vás prosíme o potvrzení účasti
e-mailem na pozvanky@libinst.cz.