Více času na podstatné

Štítek: čov praha

Ekologické a ekonomické aspekty výstavby (rekonstrukce) čistírny odpadních vod v Praze

Rada hl.m. Prahy schválila zahájení rekonstrukce Ústřední čistírny odpadních vod

Rada hl.m. Prahy schválila zahájení rekonstrukce Ústřední čistírny odpadních vod

Praha peníze na čističku odpadních vod z EU nedostane