Více času na podstatné

Ekonomické úspory v povrchové úpravě kovů – žárové zinkování

06.06.2011 09:16

V rámci povrchové úpravy kovů se provádí v provozovně žárové zinkování mokrým způsobem. Vlastní výrobky určené k pozinkování jsou většinou vědra a konve, pro jiné zákazníky je to poměrně široký sortiment zboží.K pozinkování jsou vhodné všechny druhy oceli používané jako konstrukční materiály, lze také zinkovat šedou a temperovanou litinu. Nevhodné jsou kombinace materiálů o různé tloušťce nebo materiály malé tloušťky, které mají při úpravě sklon k různým deformacím.

Projekt ukázal možnost vnitřních rezerv - vysledováním ztrát jednotlivých materiálů v menších technologických celcích samostatně vyhodnocovaných. Dokazuje skutečnost, že i malých podnicích lze dosáhnout zajímavých úspor a snížení dopadů na životní prostředí. Je zde potvrzena myšlenka, že i realizací opatření s nízkou investiční náročností nebo zcela neinvestičních lze dosáhnout zajímavých přínosů.

 

......celý článek ZDE