Více času na podstatné

Emise skleníkových plynů v Evropě poklesly o 2,5 %

30.10.2012 07:42

Emise skleníkových plynů v Evropské unii poklesly v roce 2011 o 2,5 %, pokles emisí provázel mírný růst ekonomiky o 1,5 %. Téměř všechny evropské státy, stejně jako Evropská unie jako celek, plní stanovené cíle Kjótského protokolu. Největší absolutní redukci emisí v roce 2011 dosáhlo Spojené království (o 36 Mt CO2 ekv., tj. o 6 %). Některé státy produkci emisí zvýšily jako například Bulharsko o 11 %. Více ZDE.