Více času na podstatné

Energetická bilance České republiky

27.04.2011 14:49

Český statistický úřad pravidelně a velmi pozorně sleduje vývoj v oblasti energetiky prostřednictvím statistik výroby energií, těžby uhlí, dovozu ropy a mnoha dalších. Energetická bilance, na kterou se dnes ČSÚ zaměřil, je výsledkem vzájemného propojení širokého spektra dat Českého statistického úřadu, Ministerstva průmyslu a obchodu a Energetického regulačního úřadu. Jedná se o velmi komplexní model poskytující ucelený pohled na tuzemské energetické toky. více...