Více času na podstatné

Energie z obnovitelných zdrojů: Komise potvrzuje význam integrace trhů a potřebu růstu po roce 2020

08.06.2012 08:58

Evropská unie je odhodlána dosáhnout do roku 2020 20% podíl energií z obnovitelných zdrojů. Tohoto cíle lze hospodárně dosáhnout pouze tehdy, pokud by všechny stávající politiky byly uplatňovány ve všech členských státech a pokud by režimy podpor byly harmonizovány. Komise proto ve sdělení, které dnes přijala, vyzývá k zaujetí koordinovanějšího evropského přístupu při zavádění a reformování režimů podpor a k intenzivnějšímu obchodování s energiemi z obnovitelných zdrojů mezi členskými státy. Vedle toho je s ohledem na potřebu právní jistoty pro investory nezbytné zahájit diskusi o budoucnosti a vytvoření pevného rámce po roce 2020. Více ZDE