Více času na podstatné

ERÚ nebo Finanční úřady?

29.08.2012 13:50

Zavedení dodatečné regulace oboru vodárenství je v tomto roce žhavým tématem. Jednou z možností je využití Energetnického regulačního úřadu (ERÚ). Portál Vodárenství.cz provedl srovnání ERÚ a Finančních ředitelství, které v současnosti regulaci cen vody zajišťují, a to z hlediska počtu provedených kontrol.

V současné době pod ERÚ spadá regulace cen u 1.052 licencí v energetice, plynárenství a teplárenství. Úřad provedl za 4,5 měsíce minulého roku ve 3 oborech 47 kontrol a 277 šetření. Naproti tomu celkem osm finančních ředitelství (stávající systém regulace cen ve vodárenství) reguluje ceny vody u 2.100 vodárenských provozovatelů a více než 5.000 vlastníků. V minulém roce bylo provedeno 57 kontrol cen vody se zaměřením na velké vodárenské společnosti.

Vodárenství.cz se domnívá, že pookud by regulace vodárenství měla být převedena pod ERÚ, znamenalo by to výrazné navýšení počtu úředníků a nutnost zaučit nové odborníky. Aktuální rozpočet ERÚ činí 200 milionu korun. Výhodou stávající stavu beze sporu je působnost v jednotlivých regionech, součinost s daňovou správou i existence týmu odborníků, kteří se danou problematikou léta zabývají.

K problematice regulce se vyjadřoval například Mgr. Jan Toman, advokáta a poradce SOVAK ČR, který se také podílí na diskuzi u tzv. kulatého stolu. J. Toman upozorňuje na více než dvacetiletý autonomní vývoj v českém vodárenství. "nelze v tomto směru opomenout a nepřizpůsobit úvahy stavu, kdy je vlastnictví majetku výrazně fragmentováno. Ministerstvo zemědělství jako již dlouholetý gestor dané oblasti několikrát upozornilo, že s ohledem na počet subjektů a rozmanitost vztahů není možno regulovat vodárenské subjekty jednotlivě.", připomíná J. Toman. "Nikdo nezpochybňuje nutnost lepší koordinaci rozptýlené regulace oboru vodovodů a kanalizací mezi více ministerstev. Nicméně jen díky takové snaze je zřízení dalšího úřadu obdobného ERÚ v dnešní době trochu moc velkým luxusem.", uzavírá J. Toman ve svém komentáři.

 

Zdroj: Vodárenství.cz

 

Související články: J. Toman: Vodárenský regulátor – nutnost nebo další „trafika“?