Více času na podstatné

Štítek: regulace vodarenstvi

J. Toman: Vodárenský regulátor – nutnost nebo další „trafika“?

PREZENTACE: Konference k regulaci ve vodohospodářském sektoru v ČR a Seminář k cenotvorbě ve vodárenství v podmínkách OPŽP

SOVAK: Nový systém regulace cen vody zvýší byrokracii pro obce i občany