Více času na podstatné

ERÚ vydal cenové rozhodnutí pro rok 2011

01.12.2010 06:18

Protože zatím nebyla schválena novela zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, musel ERÚ vydat cenové rozhodnutí podle stávající legislativy Energetický regulační úřad dnes vydal cenové rozhodnutí č. 4/2010 účinné od 1. ledna 2011, kterým se stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro příští rok. Ke dni vydání cenového rozhodnutí nenabyla účinnosti vládní novela zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, která umožní vícezdrojové financování podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.
Novela zákona prošla třetím čtením v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky dne 9. 11. 2010 a ke dni vydání cenového rozhodnutí je v procesu projednávání v Senátu Parlamentu České republiky. více...