Více času na podstatné

ERU vydal Roční zprávu o provozu ES ČR za rok 2011

08.06.2012 09:14

Zpráva přináší informace o bilancích elektřiny, instalovaném výkonu, maximu a minimu zatížení, kvalitě elektřiny a dalších oblastech. Oproti předchozí roční zprávě došlo k několika zásadním změnám, které reagují jak na vývoj a požadavky v oblasti elektroenergetiky, tak i na potřeby současného sledování statistických dat. Detailnější informace lze nalézt v měsíčních zprávách o provozu ES ČR. Základem zprávy jsou informace o bilancích elektřiny za leden až prosinec roku 2011, přehled vývoje výroby a spotřeby elektřiny a vývoj VO a MO spotřeby. Materiál dále obsahuje informace o instalovaném výkonu ES ČR, dovozu a vývozu elektřiny a krajské vyhodnocení výroby a spotřeby elektřiny a instalovaného výkonu. Kompletně novou kapitolou je vývoj výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE). Grafy, další informace a zpráva ke stažení ZDE.