Více času na podstatné

ERÚ zatím vydal cenové rozhodnutí pouze pro podporované zdroje s notifikací EU

20.11.2015 10:22

Energetický regulační úřad (ERÚ) včera vydal cenové rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE) uvedených do provozu od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015. Další rozhodnutí je ERÚ připraven učinit po obdržení a vyhodnocení stanovisek týkajících se správnosti úředního postupu.

Tímto krokem tak stanovil výši a rozsah podpory pro zdroje, u nichž nejsou podle regulátora pochybnosti o oprávněné výplatě veřejné podpory, která byla stanovena právem Evropské unie nebo rozhodnutími Evropské komise vydanými na základě v současnosti platných zákonů.

„Energetický regulační úřad musí dle zákona zejména chránit oprávněné zájmy zákazníků a spotřebitelů v energetických odvětvích. Výplata veřejné podpory pro podporované zdroje energie tedy musí být striktně a způsobem neumožňujícím jiné vysvětlení stanovena v souladu se zákony a ostatními právními předpisy. V uplynulých letech jsme v cenovém rozhodnutí opakovaně uváděli, že se podpora neuplatní, pokud je v rozporu s § 1, odst. 3 zákona č. 165/2012 Sb. Letos se situace zásadně změnila na základě postoje českých orgánů státní správy, zejména kvůli výkladu ustanovení zákona ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu,“ uvedla předsedkyně ERÚ Alena Vitásková.

 

Zásadní body v nastavení podpory v tomto CR pro rok 2016:

  • Vypsání podpory v rámci tohoto cenového rozhodnutí pouze pro výrobny elektřiny s vydaným kladným notifikačním rozhodnutím o slučitelnosti podpory s vnitřním trhem EU, což jsou pouze výrobny elektřiny z OZE s datem uvedení do provozu od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015.
  • U stávajících výroben došlo k navýšení výkupních cen o zákonnou 2% indexaci u všech OZE s vypsanou podporou, s výjimkou výroben spalujících biomasu a bioplyn.
  • Zvýšení zelených bonusů pro společné spalování biomasy v důsledku zákonného omezení podpory pouze na elektřinu vyrobenou v kombinované výrobě elektřiny a tepla.
  • Zvýšení zelených bonusů v důsledku meziročního poklesu cen silové elektřiny.

 

Cenové rozhodnutí tedy nezahrnuje podporu výroby elektřiny pro rok 2016 pro výrobny elektřiny z OZE uvedené do provozu od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2012 a od 1. 1. 2016, dále pro podporu kombinované výroby elektřiny a tepla, podporu výroby elektřiny z druhotných zdrojů, podporu tepla.

Dále ERÚ k cenovému rozhodnutí uvádí, že Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve svém stanovisku získaném v rámci veřejného konzultačního procesu k cenovému rozhodnutí mimo jiné uvedlo: „Provozní podpora pro všechny uvedené výrobny by tak měla být na základě výše uvedeného v Cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu stanovena až po udělení kladného notifikačního rozhodnutí ze strany Evropské komise na uvedené výrobny energie a to z toho důvodu, aby nebylo překračováno ustanovení § 1 odst. 3 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů.“

Na základě tohoto stanoviska MPO dále ERÚ oslovil s rozšiřujícím dotazem Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Úřad vlády – OKOM, Úřad vlády – RVVI, Nejvyšší kontrolní úřad, Ministerstvo financí, ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předsedu vlády České republiky.

Další rozhodnutí je Energetický regulační úřad připraven učinit bezodkladně po obdržení a vyhodnocení stanovisek týkajících se správnosti úředního postupu a souladu s právními předpisy České republiky i Evropské unie, která si Energetický regulační úřad vyžádal. Rozhodnutí ERÚ očekává do konce roku 2015.

 

Dokumenty ke stažení:

 

Související:

HN: Vitásková stopla dotace solárníkům za desítky miliard (20.11.2015)

Vitásková: Vláda chce, abych se sama odvolala? (19.11.2015)

Teplárny: Nepodpora KVET a OZE ohrožuje ceny tepla (19.11.2015)

MPO: ERÚ destabilizuje energetický sektor, investiční i právní prostředí ČR (18.11.2015)

Tlak na Vitáskovou sílí. Kvůli zmatkům v zákonech se má vzdát funkce (iDNES.cz, 19.11.2015)Více na: https://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/vitaskova-se-ma-po-nalehani-superurednika-vzdat-funkce-1247288#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

Státu hrozí žaloby solárníků. Vitásková se šprajcla, říká v rozhovoru ministr Mládek (MF, 18.10.2015)

Komentář šéfky ERÚ Vitáskové k patálii s obnovitelnými zdroji (10.11.2015)

Jaká je budoucnost obnovitelných zdrojů? (2.11.2015)

Šéfka ERÚ nechce vypsat podporu pro obnovitelné zdroje (30.10.2015)