Více času na podstatné

EU: Ministři životního prostředí se zaměřili na boj s plasty a přechod na cirkulární ekonomiku

26.06.2018 10:09

Na pravidelném jednání Rady pro životní prostředí (ENVI) ministři členských zemí EU podpořili udržitelné nakládání s plasty a jejich omezování. Věnovali se také emisím CO2 z osobních automobilů i dodávek, kvalitě pitné vody a problému mizejících opylovačů.

Ministři odsouhlasili text, který se zaměřuje na aktuální výzvy v oblasti oběhového hospodářství a navrhuje možná řešení, jako jsou investice do inovací v oblasti plastů, využití alternativních zdrojů pro výrobu plastů, podpora osvěty v oblasti oběhového hospodářství, harmonizace pravidel pro označování plastových výrobků nebo zavádění opatření k omezení znečištění moří plasty.

„Pro Českou republiku je prioritní oblastí zejména dlouhodobě udržitelné nakládání s plasty a plastovými odpady. Na národní úrovni se intenzivně věnujeme vyjednávání o dobrovolných závazcích producentů jednorázových plastových výrobků v gastronomii v rámci iniciativy #dostbyloplastu, ale také např. dotační podpoře inovativních projektů zaměřených na předcházení vzniku odpadů, především na snížení zbytečného plastového odpadu,“ vysvětluje z Prahy ministr životního prostředí Richard Brabec a doplňuje, že ČR připravuje rovněž dlouhodobou strategii ČR pro přechod na oběhové hospodářství.

Evropští ministři se dále věnovali návrhu na stanovení emisních norem CO2 pro osobní automobily a dodávky po roce 2020. Dle návrhu Evropské komise by měly automobilky snížit své průměrné emise CO2 do roku 2025 o 15 % a do konce roku 2030 o 30 % oproti cílům z roku 2021. ČR považuje Evropou navržené cíle za poměrně ambiciózní. Navíc se nezdá, že by předložený návrh byl zárukou zachování technologické neutrality. Navržená pobídka pro bezemisní a nízkoemisní vozidla zvýhodňuje především plně elektrická vozidla a tím výrazně znevýhodňuje využití dalších alternativních paliv v dopravě.

Na programu ministerských jednání byl také legislativní návrh týkající se jakosti pitné vody. Ten reaguje na občanskou iniciativu Right2Water a aktualizuje legislativu k pitné vodě, která je zastaralá a již plně neodpovídá technologickému vývoji. Cílem návrhu je především zvýšit ochranu lidského zdraví. ČR souhlasí, že aktuální legislativa, pokud jde o  kvalitu a kontrolu vody, již dostatečně nezohledňuje současné vědecké poznatky, a proto návrh na její úpravu podporuje.

Evropská komise dále na jednání představila novou evropskou iniciativu zaměřenou na problematiku úbytku opylovačů. Opylování je přitom jedním z klíčových přírodních procesů a je nezbytné pro reprodukci rostlin. Čtyři z pěti druhů hospodářských rostlin a volně rostoucích rostlin v Evropě jsou závislé na opylování. I ČR trpí nedostatkem opylovačů, novou iniciativu EU proto podporuje a hodlá se k ní připojit.

Vedoucím české delegace byl velvyslanec Jaroslav Zajíček, zástupce Stálého představitele ČR při EU.