Více času na podstatné

EU: Rada pro životní prostředí bude řešit oběhové hospodářství

02.03.2018 14:17

V pondělí dne 5. března proběhne v rámci Rady pro životní prostředí jednání o oběhovém hospodářství, emisích CO2 a kvalitě ovzduší, a ekologizaci evropského semestru.

 

 

 

Oběhové hospodářství

Na úvod zasedání Rady pro životní prostředí proběhne výměna názorů týkající se dvou klíčových iniciativ Komise zahájených v polovině ledna 2018 v návaznosti na akční plán pro oběhové hospodářství: evropské strategie pro plasty v oběhovém hospodářství a otázek na pomezí mezi oblastí chemických látek, výrobků a odpadů.

Diskuse se zaměří na prosazování značného nárůstu používání recyklovaných plastů, jakož i na bezpečné využívání odpadů obsahující látky vzbuzující obavy.

 

Emise CO2 a kvalita ovzduší

V návaznosti na tuto rozpravu předloží Komise návrh nařízení, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy CO2 pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla.

Poté budou předsednictví a Komise stručně informovat o nedávném 21. zasedání evropského fóra pro ekologické inovace ke zlepšení kvality ovzduší.

Francouzská delegace pak podá Radě informace o aktuální stavu jednání o globálním paktu pro životní prostředí. Dánsko se bude zabývat zásadami provádění nařízení o invazních druzích.

Poté bude následovat neformální oběd, na němž budou ministři jednat o ekologických inovacích v kontextu oběhového hospodářství.

 

Ekologizace evropského semestru

Na úvod odpoledního zasedání proběhne výměna názorů na ekologizaci evropského semestru.

Členské státy se budou zabývat nutností integrovat environmentální aspekty evropského semestru do provádění politiky v oblasti životního prostředí. Tím by byla vytvořena vazba na proces přezkumu provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí a na nově přijatý akční plán pro zajištění dodržování právních předpisů.