Více času na podstatné

Evropa se stále pokouší snížit množství vypouštěných emisí

29.10.2012 14:47

I přes dlouhodobé snížení množství vypouštěných emisí do ovzduší je cílem zemí EU další redukce emitovaných látek. Mezi lety 1990 a 2010 došlo k výraznému snížení emisí SO2 (o 82 %), VOC (o 56 %), NOx (47 %) a NH3 (28 %). Nicméně u 12 členských států EU však dochází k překročení cílového emisního limitu u minimálně jedné znečišťující látky. Více ZDE.