Více času na podstatné

EXKLUZIVNĚ: Výsledky studií k problematice EVO

22.08.2012 15:11

Na konci roku 2011 proběhl v pražském Autoklubu celodenní seminář pod názvem "Zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO) jako součást systému zásobování teplem a integrovaných systémů nakládání s odpady v krajích." V rámci semináře proběhla prezentace výsledků dvou studií a to studie „Optimální nastavení podpory výroby elektřiny z odpadu ve vztahu k ceně elektřiny pro spotřebitele" a studie která týkala tématu komunikace s veřejností v oblasti energetického využití odpadů a budování spaloven. Seminář z pověření Ministerstva průmyslu a obchodu organizovala redakce Odpadového fóra. Další informace a zejména výsledky studií ke stažení ZDE.