Více času na podstatné

Finální draft BREFu ‘Koželužský průmysl’ a Závěry o BAT pro BREF ‘Výroba cementu a vápna’

11.07.2012 08:00

V rámci procesu revizí dokumentů BREF byl na stránkách Evropského úřadu IPPC uveřejněn finální draft dokumentu BREF Koželužský průmysl z června 2012 a je tvořen formou změn či oprav druhého draftu a nově je dle požadavků směrnice 2010/75/EU uvedena kapitola 5 ‘Závěry o BAT’.

Nový revidovaný dokument BREF CLM ‘Výroba cementu, vápna a oxidu hořečnatého’ byl sice vydán v květnu roku 2010, nicméně v návaznosti na nové požadavky směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích byl text upraven a nově vloženy Závěry o BAT.

Změny v BREFu CLM: Upravený text předmluvy a oddílů 1.4, 2.4 a 3.4. Původní oddíly 1.5, 2.5 a 3.5 jsou přesunuty a upraveny v kapitole 4 - Závěry o BAT; oddíly 1.6., 2.6 a 3.6 jsou přečíslovány na oddíly 1.5, 2.5 a 3.5 a  původní oddíly 1.7, 2.7 a 3.7. jsou nově přesunuty do kapitoly 5 - Závěry a doporučení;

Připomínky k obou draftům je možné zasílat Evropskému úřadu IPPC do 27. srpna 2012. Finální draft dokumentu Koželužský průmysl naleznete v sekci ‘Referenční dokumenty’ » Koželužský průmysl » ‘Aktuální stav revize’, draft dokumentu Výroba cementu, vápna a oxidu hořečnatého v sekci ‘Referenční dokumenty’  » Cementářský a vápenický průmysl » ‘Upravený dokument dle požadavků směrnice 2010/75/EU’

 

Zdroj: IPPC