Více času na podstatné

Štítek: bat

Finální draft BREFu ‘Koželužský průmysl’ a Závěry o BAT pro BREF ‘Výroba cementu a vápna’

Postup tvorby nového dokumentu o BAT "Výroba desek na bázi dřeva"

Pozvánka na Fórum pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách

Pozvánka na XII. ročník Fóra pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách

ArcelorMittal snižuje emise vápenného prachu na ocelárně o 100 tun ročně

Termíny pro připomínkování draftů referenčních dokumentů o BAT “Intenzivní chov drůbeže a prasat” a “Výroba desek na bázi dřeva”

IPPC: Final meeting k BAT “Výroba neželezných kovů”

Novinky IPPC: Velká spalovací zařízení a Nakládání s těžebním odpadem

IPPC: Závěry o průmyslových emisích pro rafinaci minerálních olejů a plynů

IPPC: Další fórum pro výměnu informací proběhne začátkem listopadu