Více času na podstatné

FONDY EU - Výzva programu LIFE+

02.03.2011 08:12

 

Evropská komise vyhlásila výzvu k předkládání projektů, které mají být financovány v rámci evropského fondu pro ochranu životního prostředí, programu LIFE+. Předkladatelé by měli zasílat projekty spadající do jedné ze tří složek programu: příroda a biologická rozmanitost, politika a správa v oblasti životního prostředí a informovanost a komunikace. Celkem je k dispozici 267 milionů EUR ve formě spolufinancování dohod o grantech. Termín pro předkládání návrhů je stanoven na 15. července 2011. Více naleznete zde.