Více času na podstatné

Štítek: LIFE+

Výzva k předkládání projektů v rámci programu LIFE+ pro rok 2010

Komise chce navýšit rozpočet komunitárního programu LIFE+

Nové výzvy JRC z oblasti životního prostředí (LIFE+, území a půda)

Nový život pro program pro životní prostředí a klima LIFE: rozhovor se zpravodajkou Juttou Haug. Horizont 2020 schválen.

Vyhlášení výzvy programu LIFE je naplánováno na květen