Více času na podstatné

Fórum ve fóru

29.09.2009 14:36

Otázka:  Naše společnost zrekonstruovala zastaralou plynovou kotelnu na kotelnu pro spalování biomasy, především odpadní slámy a energetických jednoletých plodin. V podnikatelském záměru, který byl přenesen do projektové dokumentace úřady schválené, jsme se rozhodli využívat vznikající popel jako minerální hnojivo i pro hnojení polí, ze kterých odebíráme palivo. Ihned po shromáždění dostatečného množství popela jsme ho přemístili na pole, zajistili u odborné firmy hnojivářské zkoušky, požádali o registraci a uspěli. Nyní je nám příslušnými úřady ochrany ŽP vytýkáno, že jsme do doby registrace popela jako hnojiva s ním formálně nezacházeli jako s odpadem ve smyslu zákona a hrozí nám sankce. Jaký na to máte názor. Odpověď ZDE