Více času na podstatné

FVE uvedené do provozu po 2011 se musí připravit na nižší výkupní ceny

19.11.2009 07:49

Vláda na svém zasedání dne 16.11.2009 schválila změnu zákona, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění zákona č. 281/2009 Sb. Maximální pokles výkupních cen o 5% se již nebude týkat OZE u kterých je doba návratnosti menší než 11 let - to se tedy dotkne FVE, kde se návratnost pohybuje okolo 7let.. Změny budou dle návrhu platné pro nově vybudované zdroje uvedené do provozu od roku 2011. více...