Více času na podstatné

Hlavní priority ve vodním hospodářství jsou protipovodňová ochrana a kvalita vody

14.12.2011 15:04

V prosinci letošního roku je dokončeno 193 projektů protipovodňové ochrany za 3,69 miliardy korun. Ministerstvo zemědělství, pro které jsou protipovodňová opatření prioritou, na ně i v roce 2012 poskytne další peníze. Pozornost však Ministerstvo věnuje také kvalitě vody v českých řekách, která se za posledních dvacet let výrazně zlepšila. Vyplývá to z takzvané Modré zprávy věnované stavu vodního hospodářství. Důležitým bodem je rovněž transformace Zemědělské vodohospodářské správy, která skončí v roce 2012 a Ministerstvo tak ušetří každoročně zhruba 420 milionů korun.

V roce 2013 skončí II. etapa programu prevence před povodněmi, přičemž poslední termín podání žádosti o podporu do programu je 31. květen 2012. Program však bude pokračovat i v následujících letech, protipovodňová ochrana zůstane prioritou vlády, stejně jako Ministerstva zemědělství. Přidanou hodnotou protipovodňových opatření je, že kromě ochrany majetku občanů a obcí poskytují zajímavé příležitosti stavebním firmám i v době ekonomické krize. „Za celé období v letech 2007 až 2013 se bude realizovat odhadem 620 protipovodňových staveb za 11 miliard korun, vedle již dokončených 193 staveb za 3,7 miliardy korun je v tuto chvíli rozestavěno 274 staveb za 3,5 miliardy korun a dobrou zprávou je, že náklady na budování ochrany před povodněmi se ve výběrových řízeních výrazně snižují, a bude tak možné konečný počet stavebních akcí ještě zvýšit,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.

Příklady největších dokončených projektů do konce roku 2011

Lokalita Tok / povodí Charakteristika opatření Výše dotace
Praha Zbraslav, Radotín Vltava, Berounka / Povodí Vltavy komplexní opatření 241 mil. Kč
Křešice Labe / Povodí Labe zvýšení ochrany obce hrázemi 184 mil. Kč
České Budějovice Vltava / Povodí Vltavy úprava koryta 154 mil. Kč
Choceň Tichá Orlice / Povodí Labe úprava koryta a hráze 144 mil. Kč
Plzeň - Roudná Berounka / Povodí Vltavy komplexní opatření 104 mil. Kč
Stará Ves Ondřejnice / Povodí Odry komplexní opatření 99 mil. Kč

 

Jakost vody v řekách se výrazně zlepšuje

Za posledních 20 let je možné sledovat výrazné zlepšení jakosti vody. Hlavním pozitivním trendem je snížení organického znečištění. „Na stavu našich řek a nádrží je znatelně vidět, že nastalo velké zlepšení, ačkoliv se nadále vyskytují i horší úseky se znečištěnou vodou. V říční vodě se především snížilo organické znečištění, což má pozitivní vliv na kyslíkový režim a celkový stav vod,“ vysvětlil ministr Bendl. V uplynulém období také významně klesly odběry vody a s tím i související úbytek vypouštění odpadních vod. Těch se od roku 1990 vypouští o 40 % méně. Velmi pozitivní dopad na stav našich toků má naplňování požadavků evropské směrnice o čištění odpadních vod, které podstatně zlepšilo jakost vody. Od roku 1990 vzrostl počet čistíren třikrát, ze 626 na současných 2139.

Transformace ZVHS přináší velké úspory

Letošní rok byl také ve znamení úspěšné transformace Zemědělské vodohospodářské správy. Došlo k převedení takřka 51 tisíc km vodních toků na jednotlivá povodí a Lesy ČR. Tato systémová změna přinesla jednak úsporu v celkové výši 360 milionů Kč a jednak kvalitnější péči o převedené drobné vodní toky zvýšením flexibility financování bez závislosti na státním rozpočtu. „Dokončení transformace bude pokračovat také v příštím roce, kdy se ušetří dalších 60 milionů korun. Zemědělská vodohospodářská správa pak definitivně ukončí svou činnost v polovině roku 2012. Každoroční úspora po ukončení činnosti této instituce se odhaduje na 420 milionů korun,“ řekl ministr.

 

Zdroj: MZe