Více času na podstatné

Štítek: Zemědělská vodohospodářská správa

Kde najít od 1.1.2011 nejrychleji správce vodního toku?

Kde najít od 1.1.2011 nejrychleji správce vodního toku?

Zemědělská vodohospodářská správa (ZVHS)

Hlavní priority ve vodním hospodářství jsou protipovodňová ochrana a kvalita vody