Více času na podstatné

Hlavní zásady přípravy výstavby bioplynové stanice

31.10.2010 08:05

Česká republika má za sebou 3 roky poměrně bouřlivého vývoje v oblasti realizací bioplynových stani. Realizacím konkrétních projektů předcházely roky příprav daleko většího počtu těchto projektů, kdy k v řadě z nich k realizaci prozatím nedošlo, nebo vůbec nedojde. Předání zkušeností z této fáze projektů může pomoci čtenářům tohoto článku vyvarovat se podobných chyb vedoucích k problémům v dalších fázích života projektů, nebo dokonce k jejich zastavení, nerealizaci, v nejhorším případě potom přerušení provozu. více...