Více času na podstatné

Nová veřejná konzultace k osmi SVHC látkám

11.03.2010 09:10

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) zveřejnila návrh na označení osmi nových chemických látek jakožto látek vzbuzující velmi vysoké obavy (SVHC). Návrh těchto látek předložili tři členské státy EU - Dánsko, Francie a Německo z obav, že navrhované látky představují velké riziko pro životní prostředí, resp. lidské zdraví. Zařazení látky na seznam kandidátů o povolení bude v budoucnu znamenat povinnost zažádat o speciálního povolení pro použití takovéto SVHC látky, tak aby rizika používání látek byla minimalizována. Další související povinností bude oznamování těchto látek v dodavatelském řetězci, ve smyslu požadavků na poskytování informací. Seznam navržených látek naleznete v celé zprávě. Do veřejné konzultace se může zapojit každý, kdo má relevantní informace ke konkrétní látce, a to do 22. dubna 2010. Relevantními informacemi je jsou například míněny informace o použití látky, její expozici a případné dostupnosti bezpečnějších alternativ. Veřejná konzultace probíhá standardně na stránkách ECHA, odkaz naleznete níže.

 

Odkaz na veřejnou konzultaci: https://echa.europa.eu/consultations/authorisation/svhc/svhc_cons_en.asp

Celá zpráva: https://echa.europa.eu/doc/press/pr_10_03_svhc_consultation_20100308.pdf

Zdroj: ECHA