Více času na podstatné

Hydrologická ročenka ČR 2020

15.12.2021 12:36

Úsek hydrologie ČHMÚ vydal elektronickou verzi „Hydrologické ročenky ČR 2020”. Publikace každoročně přináší přehled výsledků pozorování hydrologických veličin a zhodnocení hydrologických poměrů v České republice. V tomto ročníku je navíc obsažen článek popisující rekonstrukci povodňové situace na Uničovsku v červnu 2020, druhý příspěvek podává informace týkající se zveřejnění dat ČHMÚ podle zákona č. 123/1998 Sb., třetí se pak zabývá vlivem pandemické situace COVID-19 na práci v hydrologii ČHMÚ.

 

 

Zdroj: www.nase-voda.cz