Více času na podstatné

Informace o vydávání zálohových výměrů po novele vodního zákona

04.10.2010 14:30

Dne  1.8.2010 nabyl účinnosti zákon č. 150/2010 Sb., kterým se mění znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“). V souvislosti s touto novelou se mění i některá ust. § 88 týkající se poplatků za odebrané množství podzemní vody. více..