Více času na podstatné

Informace odboru ochrany ovzduší ředitelství ČIŽP o souhrnné provozní evidenci zdrojů znečišťován ovzduší za rok 2010

21.02.2011 06:40

Zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší je provozovatelům zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší stanovena povinnost vést provozní evidenci zdroje znečišťování ovzduší, zpracovat souhrnnou evidenci (SPE) z údajů provozní evidence a tuto předat příslušným orgánům ochrany ovzduší za kalendářní rok, a to nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku. více..