Více času na podstatné

Informace pro obce o podpoře z Fondu do konce roku 2010

08.12.2010 07:18

Do konce roku mohou obce žádat o dotaci na odstranění autovraků ze svého území. Platba dotace bude uskutečněna v roce 2011. U obcí se podporuje sběr, svoz a doprava vozidel na odstavné plochy, sběrná místa a do zpracovatelských zařízení k tomu určených.

 

Podpora je 2 100 Kč za jeden autovrak. Pokud bude autovrak předán přihlášenému autovrakovišti, obdrží podporu i toto zařízení.

Přílohy k žádosti o podporu u žadatelů typu A (právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským účelům):

  • a) potvrzení o převzetí autovraku ve formě přílohy elektronické zprávy ve formátu PDF,
  • b) fotodokumentace s popisem autovraku s identifikačními čísly označených částí, pokud jsou zjistitelná,
  • c) protokol o zjišťování vlastníka vozidla. Pokud nemá vozidlo RZ nebo nebyl zjištěn majitel, je nutné potvrzení o vyvěšení výzvy k odstranění nepojízdného vozidla na úřední desce po dobu 2 měsíců. Pokud má vozidlo RZ nebo VIN, nutno doložit doklad z registru vozidel, že nebyl zjištěn majitel vozidla.

Žadatelé typu „obce" nevyplňují formulář Žádost o zařazení do programu autovraky, ale pouze Formulář o proplacení podpory - obce.

Více informací a formulář pro čtvrtletní přehled autovraků naleznete na webových stránkách SFŽP v sekci Národní programy - Aktuální nabídka podpory v článku Program na podporu systému pro nakládání s autovraky.

 

zdroj: sfžp